Maak kennis met de winnaars van de ADMB Awards

AZ Nikolaas en OptimaT vielen op donderdag 12 oktober 2017 in de prijzen tijdens de 17de ADMB Awards. Bij de studenten gingen de awards naar Toon Michielsen (UGent) en Gaultier Deconinck (KULeuven). 

ADMB Award 2017 – Personeelsbeleid – Bedrijven

ADMB Award 2017 – Personeelsbeleid – Studenten

ADMB Award 2017 – Preventie & welzijn – Bedrijven

ADMB Award 2017 – Preventie & welzijn – Studenten


ADMB Award 2017 – Personeelsbeleid – Bedrijven

OptimaT

Het maatwerk- en toeleveringsbedrijf OptimaT biedt duurzame en passende tewerkstelling aan personen met een arbeidshandicap. Als organisatie maakten zij de laatste jaren werk van een volledig geïntegreerd loopbaanbeleid waardoor hun medewerkers zich maximaal kunnen ontplooien en zich volwaardig kunnen integreren in de samenleving. De jury was gecharmeerd door initiatieven zoals ‘WAOW’ (Waardig Ouder Worden), ‘Volkstuintjes’ en hun koor binnen OptimaT die duidelijk hun vruchten afwerpen.

Eervolle vermelding: De Heide vzw wil als organisatie een antwoord bieden op de veranderende zorgvraag. Hun project draait om het ontplooien en opwaarderen van medewerkers tot zogenaamde zorgmakelaars die brede inzetbaarheid combineren met het inspelen op de specifieke noden van de cliënten.


ADMB Award 2017 – Personeelsbeleid – Studenten

Toon Michielsen

De jury bekroonde de masterproef ‘Verveling bij overgekwalificeerde werknemers: job crafting als copingstrategie’ van Toon Michielsen (UGent, Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid). Waar burn-out nog gelinkt is aan stress en hoge werkdruk, is bore-out immers het gevolg van een gebrek aan uitdaging en afwisseling. Dit eindwerk onderzoekt strategieën om met deze verveling om te gaan. Het thema is volgens de jury maatschappelijk relevant omdat heel wat hoger opgeleiden in een job terechtkomen met lagere functievereisten.

Eervolle vermelding: Fryderyk Sevens (Universiteit Hasselt, Toegepaste Economische Wetenschappen) met zijn werk ‘Leiderschap en teamleren: Wat maakt dat leiders teamleren mogelijk maken en hoe stimuleren leiders teamleren?’


ADMB Award 2017 – Preventie & welzijn – Bedrijven

AZ Nikolaas

Bij het AZ Nikolaas hebben ze een welzijnsmedewerker aangeworven die psychosociale risico’s in kaart brengt en hier de nodige concrete acties aan koppelt. Dat doen ze onder meer met een aanwezigheids- en re-integratiebeleid en een meerjarige campagne ‘Wel in je vel=top in je job’. De jury lauwerde voornamelijk de continuïteit van hun welzijns- en preventieaanpak. 

Eervolle vermelding: Victaulic met hun FEM-project (Facilities Excellences Maps).
Victaulic is onderdeel van een grote Amerikaanse groep waar veiligheid hoog staat aangeschreven. De onderneming kreeg een eervolle vermelding voor de consequente en ambitieuze uitrol van het wereldwijde bedrijfsprogramma rond veiligheid , dat gepaard ging met veel investeringen in opleidingen rond veiligheid voor de werknemers.


ADMB Award 2017 – Preventie & welzijn – Studenten

Gaultier Deconinck

Gaultier Deconinck (KULeuven, Milieu- en Preventiemanagement) won de ADMB Award voor Welzijn & Preventie met zijn projectwerk ‘Het beheersen van elektromagnetische velden in het UZ Gent’. Daarin onderzocht hij hoe de nieuwe regelgeving rond de bescherming van werknemers tegen risico’s van elektromagnetische velden toegepast kan worden in het UZ Gent. Volgens de jury bracht Gaultier dit groot maatschappelijk probleem zeer goed en objectief in kaart. 

Eervolle vermelding: Heleen Bockstal (Odisee Hogeschool, Bedrijfsmanagement – Marketing) met haar werk ‘De opzet van een bewustmakingscampagne rond veiligheid in de diabetessector’

Wat betekende de ADMB Award voor enkele van de vorige winnaars?

De laureaten op een rijtje

Personeelsbeleid: ondernemers, bedrijven of organisaties

 • 2002 - de Vlaamse Gemeenschap
 • 2003 - AZ Maria Middelares Gent
 • 2004 - Latexco Tielt
 • 2005 - Stad Kortrijk
 • 2006 - vzw Buurtinitiatieven Kuurne
 • 2007 - Carglass
 • 2008 - SAS Institute
 • 2009 - St-Luc Labels & Packaging Nazareth
 • 2010 - Provinciebestuur Antwerpen
 • 2011 - CAW Midden West-Vlaanderen
 • 2012 - Matexi
 • 2013 - vzw Daidalos
 • 2014 - Actemium (Caroline den Doelder)
 • 2015 - Digital Agency Wijs (Ilse Jansoone)
 • 2016 - Familiezorg West-Vlaanderen
 • 2017- OptimaT

Personeelsbeleid: studenten

 • 2001 - Frederik Anseel
 • 2002 - Emily Rammant
 • 2003 - Tim Festraets
 • 2004 - Veerle Van Geluwe
 • 2005 - Pieter-Jan Denolf
 • 2006 - Bart Dierynck
 • 2007 - Liesbeth Van de Werf
 • 2008 - Veerle Eeckhout
 • 2009 - Annelies Meulepas
 • 2010 - Valerie Mastelinck
 • 2011 - Annelies Taveirne
 • 2012 - Sebastiaan Hendrickx
 • 2013 - Lynn Mottie
 • 2014 - Joke De Zutter
 • 2015 - Lara Serpentier
 • 2016 - Niels Gadeyne
 • 2017 - Toon Michielsen

Welzijn en preventie: ondernemers, bedrijven of organisaties

 • 2013 - RVA / Onem
 • 2014 - vzw Sint-Trudo Katholiek Onderwijs (Stefaan Dhondt)
 • 2015 - Dienstenbedrijf BOD (Philippe Peeters)
 • 2016 - Carrières du Hainaut
 • 2017 - AZ Nikolaas

Welzijn en preventie: studenten

 • 2013 - Hanne Vermeiren
 • 2014 - Michèle Detrie
 • 2015 - Alain Deloore
 • 2016 - Bruno Toye
 • 2017 - Gaultier Deconinck